Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI DUYURUSU - ( 23 Kasım 2023)

Değerli Üyemiz,

T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından iletilen yazıda, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ulusal enerji politikalarımız çerçevesinde  enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan proje ve çalışmaların kamuoyuna duyurulmasını ve teşvik edilmesini tüm dünyada olduğu gibi etkin bir politika aracı olarak değerlendirmektedir. Bu düşünceden hareketle endüstriyel işletmelerimizin uyguladığı enerji verimli ve çevreye duyarlı projelerin ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması, endüstriyel işletmeler arası bilgi alışverişinin artırılması, enerji verimliliği konusunda yeni ve benzer çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER) düzenlenmektedir.

 Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığınca bu yıl yirmidördüncü kez düzenlenecek olan Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER-24), Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Proje Yarışması  usul  ve  esasları https://enerji.gov.tr/evced-bilinclendirme-enerji-verimliligi-konulu-yarismalarimiz linkte yer almaktadır.

Odamıza bağlı endüstriyel işletmelerimize duyurulur.
 
Saygılarımızla,


Diğer Haberler