Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Çorum TSO’da Müteahhitler Sorunlarını Görüştü - ( 06 Kasım 2023)


Çorum Ticaret ve Sanayi Odası MeclisBaşkan Yardımcısı Erol Taş,  Meclis Üyeleri,Meslek Komitesi Başkanı Eren Üzüm, Başkan Yardımcısı  Talip Uz, Meslek Komitesi Üyesi

Turgut İlgü ve Abdullah Serkan Sabur,Emre Gül, Ertan Özcan ve ilgili meslek grubundan odamızın üyeleriyle inşaatsektöründe faaliyet gösteren Çorum Ticaret ve Sanayi Odamıza kayıtlımüteahhitlerin yaşadığı bazı sorunlarla ilgili toplantı düzenlenmiştir.

 

Sektör toplantısında, müteahhitlikmesleğinin sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişi yapıldı.

 

Toplantıda konuşan Taş, Çorum için çokönemli bir toplantı olduğunu ve üyelerinin büyük bir kısmının inşaat sektörü veinşaata bağlı sektörlerde faaliyet yürütmesi açısından da önemli bir toplantıolduğunu söyledi.

 

Taş, “Çorum için önemli olan bu tarzetkinliklere her zaman Oda olarak destek veriyoruz. İnşaat sektörü Türkiye’ninçok önemli bir lokomotifidir. Bu sektörde yapılan açıklamalara baktığımız zaman6 milyon insanın istihdam edildiğini görüyoruz. Bu açıdan baktığımız zamaninşaat sektöründe yaşanan sorunlar çok önemlidir.

 

İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin analokomotiflerinden biri olarak, yaklaşık 250 alt sektörü bünyesinde barındıranve milyonlarca kişiyi istihdam eden, çok önemli bir iş koludur.  Doğrudan ve dolaylı olarak birçok iş kolunuetkileyen inşaat sektöründe, oluşacak herhangi bir olumsuzluk, ekonomik açıdantüm alt sektörlere, domino etkisi yaratmaktadır. inşaat malzemelerine gelenzamların maliyetleri artırdığını buna karşın döviz ve kredi faizlerindekiyükseliş nedeniyle satışlar azalmıştır.

 

Son 4 yıldır yapı malzemelerinde yaşananolağanüstü fiyat artışları karşısında; binlerce meslektaşımız işlerini yarımbırakmış ve birçok kamu yüklenicisi, ekmeğinden olmuştur.

 

İnşaat sektörünün son yıllardasıkıntılar nedeniyle inşaat malzemelerine gelen zamların maliyetleri artması vebuna karşın döviz ve kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle satışlarınazaldığını dile getirdi. Bütün bunlara bürokrasideki yavaşlığın da eklenmesiylemüteahhitlerin mağdur olmasına sebebiyet vermiştir.

 

Yapılan toplantıda, inşaat sektöründefaaliyet gösteren çalışanların genel ekonomik koşullar doğrultusunda hareketetmesi gerekliliği altı çizilerek tespit edilmiştir. Yılbaşına kadar herhangibir şekilde ücret değişikliği yapılmaması konusunda hemfikir kalınmıştır.

 

Ayrıca Meslek Liselerinde sektörçalışanı olabilecek şekilde ara eleman yetiştirmek üzere bazı bölümlerinaçılması gerekliliği ele alınmış bu konuda daha detaylı bir çalışma yapılmasıkonusunda hemfikir kalınmıştır.

 

Çorum'da inşaat sektöründe faaliyetgösteren Kalfa, Ustabaşı niteliğindeki çalışanlar ile Ocak ayında Çorum Ticaretve Sanayi Odamızda bir toplantı daha düzenlenmesi gerektiği ve detaylı kararlaralınması yönünde fikir birliği sağlanmıştır.

 



















Diğer Haberler