Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

SEVK ÖNCESİ İNCELEME (SÖİ) ÜLKELER TABLOSU - ( 17 Ekim 2023)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 18.10.2023 tarih ve 11304 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 12.10.2023 tarihli ve 89915702 sayılı yazıya atfen; Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) işlemine dair bilgilendirme yapılmış olup, yazı ekinde sunulan listedeki ülkelerde SÖİ uygulamasından hangi gözetim şirketlerinin sorumlu olduğu ve uygulamanın hangi alanları kapsadığına yönelik bilgi verilmiştir.

İhracatçılarımızın pazara girişte özellikle belgelendirme işlemleri başta olmak üzere karşılaşmakta oldukları ticarette teknik engellerin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün öncelikli faaliyet alanları arasında yer aldığı belirtilmiştir. Bu amaçla, ihracatçılarımızla aktif temas ve işbirliği halinde olunarak, sorunlu hususlara ivedi bir şekilde müdahale edilmesine çalışıldığı, bu hedef doğrultusunda, Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimizden intikal eden veriler temel alınarak, ihracatçılarımızın pazara giriş noktasında bilgilendirilmesi ve olası sorunların önlenmesi adına, Genel Müdürlük tarafından birtakım faaliyetler yürütüldüğü bildirilmiştir.

Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ), bu alanda uzmanlaşmış özel şirketlerin, ithal malın fiyat, nitelik ve niceliğini kontrol etmekle ilgili ithalatçı ülke devletleri tarafından görevlendirilmesine yönelik bir uygulama olduğu, genellikle kendi imkânları ve altyapısı ithalat denetimi faaliyetlerini gerektiği ölçüde gerçekleştirmede yetersiz kalan gelişme yolundaki ve en az gelişmiş ülkelerce başvurulan bu uygulamanın amacı, ithalatçı devlet adına, malın değerine dair yanıltıcı beyan sonucu oluşan vergi kaybının önlenmesi, kalitesiz ürünün ülkeye girişinin önüne geçilmesi ve yetersiz idari altyapının telafisinin sağlanması olduğu ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, firmalarımızın ihracat yapmak istedikleri ülkelerin belgelendirme işlemlerine ilişkin uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları ve ilgili pazarlarda SÖİ uygulamasının hangi süreçler dahilinde yapıldığının netleştirilmesi amacıyla, Genel Müdürlüğün koordinasyonunda Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimizin katkıları ile Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda bir çalışma yürütüldüğü, anılan çalışmada, Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimizce hazırlanan veriler doğrultusunda, ilgili ülkelerde SÖİ uygulamasından hangi gözetim şirketlerinin sorumlu olduğu ve SÖİ uygulamasının hangi alanları kapsadığına yönelik hususlar tespit edilmiş olup, bu hususları ihtiva edecek şekilde hazırlanan detaylı tablonun, yazı ekte paylaşıldığı belirtilmiştir.

Öte yandan, bilindiği üzere, ihracatçılarımızla aktif temas halinde olabilmek ve ihracatçılarımızın ilgili ülkelerde yürürlükte olan belgelendirme sistemleri temelinde yaşanan gelişmelere hızlı bir biçimde ulaşabilmeleri için, Bakanlıkça "teknikengel.gov.tr" isimli internet sitesi kurulduğu, "Teknikengel.gov.tr" internet sitesine ihracatçılarımızın herhangi bir bedel ödemeksizin üye olabildiği, diledikleri ülkelere ilişkin güncel bilgileri bulabilmekte ve ilgili ülkelerin ürünlere ilişkin Dünya Ticaret Örgütüne yapmış oldukları mevzuat bildirimlerine ulaşabildikleri bildirilmiştir. Bununla birlikte, pazara giriş noktasında karşılaştıkları sorunları, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne iletebildikleri ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, anılan web sitesinin yeniden yapılandırılmasına ve güncellenmesine yönelik çalışmalara başlanmış olup, mevcut program dahilinde web sitesinin güncel ve modernleştirilmiş haliyle en geç 2024 yılının ilk aylarında Ocak ayında faaliyete geçmesinin öngörüldüğü ve ihracatçılarımızın anılan web sitesine üye olmalarının spesifik pazara giriş bilgilerinin herhangi bir aracı olmadan edinmelerini sağlayacağından, web sitesine üye olunmasının faydalı olacağı belirtilmiştir.


Saygılarımızla,

EK: 
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler