Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Dondurulmuş Tavuk Ürünleri Satışı Hk. - ( 12 Ekim 2023)

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü’nden aldığımız 10.10.2023 tarih ve 4851 sayılı yazıda, Et ve Süt Kurumu’na bağlı Yozgat Tavuk Kombinası Müdürlüğü stoklarında bulunan Dondurulmuş Gövde Tavuk, Dondurulmuş Tavuk But (Spesiyal), Dondurulmuş Tavuk Göğüs (Spesiyal), Dondurulmuş Tavuk But (Kalçalı) ve Dondurulmuş Tavuk Göğüs(Kanatsız) ürünlerinin teklif toplama usulü ile satışa sunulacağı bildirilmiştir.

 

İsteklilerin, aşağıda belirtilen evrakları 16/10/2023 tarihi Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv İşleri Şube Müdürlüğün (11.Kat) veya Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul Et İşletme, Sakarya, Sincan, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat Et Kombinası Müdürlükleri ile Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde teslim etmesi hususu belirtilmiştir.

 

İsteklilerin talep etmeleri halinde satışa konu ürünleri Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü depolarından görebileceği ve faks, E-mail vs. yollarla gönderilen, teminatı yatırılmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacağı duyurulmuştur.

Bahse  konu  ürünlerin  satışına  dair Satış Usul  ve Esasları, Teklif Formu ve Taahhütname www.esk.gov.tr web adresimizde yayınlanmış olup; 

Söz konusu satışlarla ilgili detaylı bilgilerin Et ve Süt Kurumu’nun internet sitesinde yer alan Satış Usul ve Esaslarında yer aldığı ifade edilmiştir.

 

• Satış Usul ve Esasları (İmzalı),

 

• Teklif Formunu imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu beyan eden güncel şirket imza sirküsü,

 

• İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan,

 

• Teklif Formu ve Taahhütname (İmzalı)

 

• Geçici Teminat Mektubu veya Nakit Yatırıldığına Dair Dekont

 

 

Saygılarımızla,

 

 Diğer Haberler