Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

MORİTYUS’TA İHALE İMKANLARI - ( 28 Eylül 2023)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın Antananarivo Ticaret Müşavirliği tarafından Morityus’ta bazı yatırım fırsatlarının bulunduğu iletilmiştir.

Yazıda, Madagaskar’daki Morityus Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınan 15 Eylül 2023 tarihli bir Nota’ya atfen Morityus’ta bazı yatırım fırsatlarının bulunduğundan bahisle söz konusu yatırımlara ilişkin ihale ilanlarının ilgili firmaların teklif sunması amacıyla anılan Nota ekinde Antananarivo Ticaret Müşavirliğine iletildiği ifade edilmiştir.

Söz konusu yatırımlara ilişkin ihale ilanları ekte yer almaktadır.


Saygılarımızla,


Morityus_ta_Ihale_Imkanlari_1.pdf 
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler