Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

İLAÇ SEKTÖRÜNDE KULLANILAN HAMMADDELERE UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİSİ ORANI/IRAK - ( )

Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen Ticaret Bakanlığı’na ait yazıda, Bağdat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, ilaç sektöründe kullanılan tıbbi cihaz, sarf malzemesi ve bunların temel operasyonel malzemelerine uygulanan gümrük vergisi oranlarının, Irak Bakanlar Kurulu tarafından kamu ve özel sektör kuruluşları için ayrı ayrı olmak üzere değiştirildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Iraklı kamu kurum veya kuruluşları tarafından ithal edilen tıbbi cihaz, sarf malzemesi ve bunların temel operasyonel malzemelerine ilişkin ürünlerde gümrük vergisi oranının %0,5 olarak uygulanmasına; özel firmalar tarafından bahse konu ürünlere ilişkin yapılan ithalatta ise gümrük vergisi oranının %4 olarak uygulanmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu uygulama ilgili sektör üyelerimize duyurulur.

 
Saygılarımızla,


Diğer Haberler