Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

10. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ ICAFR’23 - ( 14 Eylül 2023)Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akif Coşkun, T.C. Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü ev sahipliğinde ilimizde gerçekleştirilen “10. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi”ne katıldı.

Uluslararası muhasebe ve finans araştırmaları kongresi, muhasebe finans alanında akademik, sosyal, ekonomik ve mesleki işbirliğini hedefleyen teorik ve uygulamaya dönük konuları bilimsel bir kongre ortamında tartıştığı uluslararası bir organizasyondur.  

Yurt içinden ve dışından alanında duayen muhasebe ve finans alanında tanınmış akademisyenlerin ve ilgili kamu otoritelerinin üst düzey katılımlarının olduğu iktisadi kalkınmamız açısından kritik öneme sahip muhasebe ve finans alanındaki araştırmaların sunularak tartışılacağı Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’nin onuncusu Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde Çorum’da düzenlenmektedir. 

Bugün burada, muhasebe ve finans araştırmalarının işletmelerin, sanayinin, makine ve imalat teknolojilerinin bir şehrin gelişimine sağlayabileceği önemli katkılarını ele almak üzere toplandık. Teorik çalışmaların pratikte uygulama imkanı bulması firmaların, sanayinin ve şehrin gelişmesinde önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Günümüz dünyasında, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, ürün kalitesini iyileştirmek ve maliyetlerini düşürmek için muhasebe ve finans alanından destek aldığı bilinmektedir. Teorik çalışmaların uygulamaya dönmesi bu açıdan son derece önemlidir. 

Bugün 10. cusuna katıldığımız Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’nin hem akademisyenler, hem de sanayicilerin faydalanabilmesi için önemli konulara değineceğini düşünüyorum. 

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulumuz adına, kongrenin başarılı geçmesini, misafir olarak gelen değerli katılımcılara hoş bir anı bırakmasını dilerim.  
Diğer Haberler