Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Avrupa Tarımsal Gıda Sürdürülebilirlik Kümesi Ortaklıkları Teklif Çağrısı - ( 16 Ağustos 2023)

Sayın Üyemiz;

Ülkemiz, AB programlarından Tek Pazar Programı – KOBİ’ler ve Rekabetçilik bileşenine (SMP-COSME) 31
Mart 2023 tarihinde imzalanan katılım anlaşması ile asosiye ülke olarak dâhil olmuştur.
SMP-COSME bileşeni işletmelerin rekabet güçlerini artırarak pazarlara erişimini kolaylaştıran, girişimciliği
ve girişimcilik becerilerinin kazanılmasını teşvik eden, endüstrinin modernizasyonunu sağlayan fırsatlar
sunmaktadır. Program kapsamında verilecek hibeler, teklif çağrıları vasıtasıyla duyurulmaktadır.
Bu doğrultuda “Avrupa Tarımsal Gıda Sürdürülebilirlik Kümesi Ortaklıkları (European AgriFood
Sustainability Cluster Partnerships – SMP-COSME-2023-AGRICLUSTER)” teklif çağrısı, gıda
enflasyonunu sınırlamak için “Sorumlu Gıda Ticareti ve Pazarlama Uygulamalarına ilişkin AB Davranış
Kuralları”nın KOBİ’ler tarafından uygulanmasını ve kaynak verimliliği teknolojilerinin benimsenmesini
destekleyen yeni “Avrupa Tarımsal Gıda Sürdürülebilirlik Kümelenme Ortaklıkları”nın kurulması ve
geliştirilmesini hedefleyen eylemleri destekleyecektir.
Bahse konu çağrının son başvuru tarihi 28 Eylül 2023 olup, 3 milyon Avro tutarında bütçeye sahip çağrı ile
ilgili ayrıntılı bilgiye Avrupa Komisyonu’nun “Funding & Tender Opportunities” isimli internet
sitesinde https://bit.ly/44zfBfc ulaşmak mümkündür.

Avrupa Tarımsal Gıda Sürdürülebilirlik Kümesi Ortaklıkları Teklif Çağrısı.eyp


Diğer Haberler