Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Karadeniz Hızlandırma Programı Hk. - ( 15 Ağustos 2023)

Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği Ufuk 2020araştırma ve İnovasyon Programı tarafından desteklenen BRIDGE-BSKonsorsiyumu'ndan Birliğimize iletilen yazıda Karadeniz bölgesindesürdürülebilir mavi ekonomi çözümlerini desteklemek, yine aynı bölgedesürdürülebilir ve döngüsel inovasyonu teşvik etmek amacıyla Karadeniz HızlandırmaProgramı'nın hayata geçirildiği, bu kapsamda hızlandırma programına kabuledilmek üzere çağrıya çıkıldığı ifade edilmektedir. Konuya ilişkin detaylıbilgi EK'te sunulmaktadır.

Yazıda devamla, programaKaradeniz bölgesindeki KOBİ'ler, startuplar ile bireysel başvuruların kabuledildiği, ilave olarak Karadeniz bölgesi dışından, program ile ilgiliçözümlerini bölgeye ihraç eden işletmelerin de programa başvurabilecekleribildirilmektedir. Program aşağıdaki tematik alanlar için geçerlidir.


-Okyanus gözlem ve izleme

-Limanlar, Taşımacılık veLojistik

-Balıkçılık ve Su ÜrünleriUygulamaları

-Turizm ve rekreasyonfaaliyetleri

-Mavi-biyoteknoloji ve ilgiliürünler

-Sürdürülebilir ve yenilenebilirenerji

-Doğa temelli çözümler vehizmetler (kıyı/deniz)

EK'te yer alan program İlgiliÜyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla.

Karadeniz Hızlandırma Programı eki Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler