Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Gabari Sınırlarını Aşan Yabancı Araçlara İlişkin Cezalar - ( 11 Ağustos 2023)

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndenalınan yazıda (TOBB), Moskova Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen; RusyaFederasyonu tarafından Gabari sınırlarını aşan yabancı araçlara ilişkin 14Ağustos 2023 tarihinden itibaren uygulanacak cezai hükümlere dair bilgiiletilmektedir.

 

Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınanbilgide; 4 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan aynı tarihli ve 425-FZ sayılıRusya Federasyonu (RF) Federal Kanunu'na göre Gabari sınırlarını aşan yabancıaraçlara ilişkin cezai hükümlerde düzenlemeye gidildiği, bu kapsamda:

 

Aracın Gabari sınırlarını 10 cm’denfazla olmayacak şekilde aşması durumunda 100 bin Ruble,

 

10 cm’den fazla ancak 20 cm’den fazlaolmayacak şekilde aşması durumunda 200 bin Ruble,

 

20 cm’den fazla ancak 50 cm’den fazlaolmayacak şekilde aşması durumunda 300 bin Ruble,

 

50 cm’den fazla aşması durumunda ise 400bin Ruble ceza tatbik edilmesi hükmü getirildiği ve düzenlemenin 14 Ağustos2023 tarihinde yürürlüğe gireceği iletilmektedir.

 

Saygılarımızla,Diğer Haberler