Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Güneş Enerji Santrallerinin İnşası Projesi İhale Dokümanı Hk. - ( 09 Ağustos 2023)


Sayın Üyemiz,

Belgrad Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Sırbistan'ın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Kanunu'na dayanılarak, anılan ülkede batarya depolamalı yüksek kapasiteli güneş enerji santrallerinin inşası projesini gerçekleştirecek stratejik ortağın seçim prosedürünü belirleyen Karar'ın uygulanmasına yönelik Kararname'nin Resmi Gazete'de bildiriminin yapıldığı belirtilmektedir. 

Ssöz konusu Karar'ın uygulanmasına yönelik Kararname kabul edilerek 14Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış ve akabinde Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından batarya depolamalı yüksek kapasiteli güneş enerji santrallerinin inşasına yönelik projede stratejik ortağın seçimine yönelik proje teklif çağrısında bulunulduğu ifade edilmektedir. Bununla beraber, mezkur proje teklif çağrısında, son başvuru tarihi 20 Eylül 2023 saat10:00 olarak belirlenmiş olup enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile yenilenebilir enerji sektörüne yönelik malzeme, ekipman ve yazılım tedarik eden firmalarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Sırbistan Hükümetince yayımlanan 2023-2025 Dönemi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Teşvik Planı uyarınca üç yıllık dönem içerisinde 1.300 MW yenilenebilir enerji ihalesi (1.000 MW rüzgar ve 300 MW güneş) açılmasının planladığı bilgisi iletilmektedir.

 Söz konusu yazının ekinde bulunan Kararname, ihale dokümanı ve 2023-2025 Dönemi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Teşvik Planı ilişikte yer almakta olup, anılan duruma ilişkin Sırbistan'la iş yapan ihracatçı firmalarımızın ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz (belgrad@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinde faydalı olacağı değerlendirilmekte olduğu bildirilmektedir.

EK:
1-2023-2025 Donemi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Teşvik Planı  
2-İhale Dökümanı 
3-Duzenleme


1- Dosyayı indirmek için tıklayınız.

2- Dosyayı indirmek için tıklayınız. 


3- Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler