Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Resmi İlan ve Reklamlar İçin İlan Verenlere Fatura, Gazete ve İnternet Haber Sitesi Görüntüsünün Sadece Elektronik Ortamda Sunulması - ( 07 Ağustos 2023)

Sayın Üyemiz,

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, kamu hizmetiningörülmesinde birçok işlemin dijital ortamda yapılmasına imkan vermektedir.Teknolojinin sağladığı bu imkanlar işlemlerin daha kolay, güvenilir ve hızlıbir şekilde gerçekleşmesini sağlarken, kamu hizmetine erişimi dekolaylaştırmaktadır.


Bütün bu avantajlarının yanında, hizmetlerin dijital ortamdasunulması ciddi bir mali tasarruf sağlamış ve kamunun bu alana hızlı birşekilde yönelmesine sebep olmuştur. Ülkemizde başta MERNİS ve UYAP gibiprojeler geliştirilmiş, e-Devlet kapısı ile tüm vatandaşlık hizmetleri tek birplatform üzerinden verilmeye başlanmıştır. Yaklaşık 1.000 kurum ve kuruluşun7.000’e yakın hizmetinin sunulduğu ve 63 milyon vatandaşımızın kullandığıTürkiye’nin en büyük dijital platformu e-Devlet kapısı, dijitalleşmenin en iyi örneklerindenbiridir.


Basın İlan Kurumu dabu gelişmeler doğrultusunda, resmi ilan ve reklamların gazete, dergi veinternet haber sitelerinde yayımlanmasına yönelik işlemlerin dijital ortamda gerçekleştirmesineolanak sağlayan servislerini hizmete almıştır. Öyle ki, Kurumumuz uzunca birsüredir kısa adı İLANBİS olan ilan bilişim sistemi aracılığıyla resmi ilanlarıalmakta ve yayımlama hakkını haiz süreli yayınlara sevk ederek yayımlanmasınaaracı olmaktadır.


Kurumumuzun hiçbir şubesine ilan ve reklamlar fiziki olarakteslim edilmemekte, gelen ilanlar da sevk edildikleri gazetelere fiziki olarakgönderilmemektedir. Bütün bu iş akış süreci dijital ortamda İLANBİS üzerindengerçekleştirilmektedir.


Resmi ilan vereklamların yayımlatılmasına dair işlemler; Adalet Bakanlığına bağlı ilan verenlerUYAP-İLANBİS entegrasyonuyla; diğer ilan verenlerin işlemleri ise İLANBİS üzerindenyürütülmektedir.


Adalet Bakanlığı ileKurumumuz arasındaki ilan yayın entegrasyonu üzerinden, ilan verenlere, ilanaait fatura ile gazete ve internet haber sitesi görseli, UYAP’a dijital olarak gönderilmekteve ilgili kullanıcılar bu bilgi ve belgelere ekranlarından ulaşabilmektedir.


Diğer ilan veren kurum, kuruluş ve kişiler, ilana ait faturaile gazete ve internet haber sitesi görselini, İLANBİS üzerindengörüntüleyebilmektedir.


Bütün bunlarla birlikte, resmi ilan ve reklamların gazete vedergilerin yanı sıra 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren internet habersitelerinde de yayımlatılmaya başlanmasıyla yeni bir dijitalleşme evresinegeçilmiştir. Bu evrede Kurumumuzun kanunen görmekle yükümlü olduğu kamuhizmetinin tüm ilgililerine daha hızlı, güvenilir, ekonomik ve kolay birşekilde sunulması bir zorunluluk halini almıştır. Teknolojinin geldiği bu noktave Kurumumuzun sahip olduğu teknik alt yapı, güncel, objektif, demokratiktoplum düzeninin gereklerine uygun, idarenin bütünlüğü ve ölçülülük ilkelerinehalel getirmeyen yeni bir takım uygulamalara gitmeyi zaruri kılmaktadır.


Bu amaçla, ilan verenlerin Kurumumuza gönderdiği resmi ilanve reklamlara dair fatura, gazete ve internet haber sitesi görseli, 1 Haziran2023 tarihinden itibaren Antalya, Eskişehir ve İzmir Şubelerimiz tarafındansadece İLANBİS ile UYAP ilan yayın entegrasyonu üzerinden paylaşılmayabaşlanmış ve Pilot uygulamanın olumlu sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.


Bu itibarla, 1 Eylül2023 tarihi itibariyle tüm Şubelerimizin bu uygulamaya geçmesine karar verilmişolup, bu tarihten sonra fatura, gazete ve internet haber sitesi görüntüsü ilan verenkurum ve kuruluşlara fiziki olarak gönderilmeyecektir.


Saygılarımızla
Diğer Haberler