Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

SGK'ya Olan Borçların Son Ödeme Tarihinin Uzatılması - ( 01 Ağustos 2023)

Değerli Üyemiz,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün duyurusu ile; sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Kurum tahsilat sistemlerinde yoğunluk meydana geldiği bildirilmiştir.

Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi 31.07.2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100'üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 03.08.2023 tarihi saat 23:59'a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesinin önem arz ettiği bildirilmiştir.

Saygılarımızla.

Ek: kuruma olan borçların son ödeme tarihinin uzatılması 


Diğer Haberler