Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Hicri Yılbaşı ve Muharrem-i Şerif Ayı Mübarek Olsun! - ( 19 Temmuz 2023)

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal,  Hicri Yılbaşı, Muharrem ayı ve yaklaşan AşureGünü dolayısıyla yayınladığı mesajında kardeşlik vurgusu yapan Karadaş veBaşaranhıncal, Kerbela’nın tüm İslam âleminin ortak acısı olduğunu dilegetirdi.

Karadaş ve Başaranhıncal mesajındaşunlara yer verdi; Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretiningerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiğiMuharrem ayını idrak etmiş bulunuyoruz. “Hicri yılın ilk ayı olan MuharremAyı'nın İslâm tarihinde dönüm noktası olabilecek olayların yaşandığı ve çokfaziletli, içinde bulunan aşure de yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar olarakkabul edilmektedir. Bu ayın İslam dünyasına ve bütün insanlığa hayırlar vebereketler getirmesini niyaz ediyoruz.

Bütün İslâm dünyası bu günlerde Muharremayını idrak etmektedir. Önemli olayların yaşandığı Muharrem ayı; içerisinde yeralan paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan aşure gününün bereketininyanında; zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayanPeygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in ve beraberindeki masum insanlarınKerbela'da şehit edilmesi hüznünü de içerisinde barındırmaktadır.

Bu hadise özellikle milletimiz baştaolmak üzere, bütün Müslümanların asırlardır dinmeyen ortak acısı olmuştur.Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının bu hadisedekiasil duruşları ve haksızlıklar karşısındaki onurlu mücadeleleri bütünmüminlerin gönüllerinde taht kurmuş, Hz. Hüseyin ve yakınlarına bu zulmü revagörenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.

Hz. Peygamberin (s.a.v.) sevgili torunuHz. Hüseyin, nefret yerine sevginin, karanlık yerine aydınlığın hükümran olduğubüyük ahlâkıyla, insanları birleştirmeye ve onlara doğru yolu göstermeyeçalışmış bir insanlık abidesidir. Onun hayatı da şahadeti de hepimiz içinsonsuza dek örnek teşkil edecektir.

Birliğimizin, beraberliğimizin vekardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günlerde gözlerimizin daima barışa,doğruluğa ve kardeşliğe bakması ve yüreğimizin sevgi saygı ve hoşgörüyle atmasıgerekmektedir.

Bu duygularla Muharrem ayının birlik vekardeşlik duygularının daha da gelişmesine ve dünya üzerinde barış ve mutluluktohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyor; bereket ve feyzin, ihsan vekeremin coştuğu ve bollaştığı böylesine güzel bir aya girmenin sevinci vemutluluğuyla barış, huzur, güven, sevgi ve saygı içerisinde yaşam diliyoruz.”dedi.Diğer Haberler