Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Rusya Gümrük Geçişlerinde Elektronik Randevu Uygulaması hk - ( 09 Haziran 2023)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen 07.06.2023 tarih ve E-34221550-250-6208sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.05.2023 tarihli yazıya atıfta bulunularak, Rusya Federasyonu'nca yürürlüğe konulan 17.02.2023 tarih ve 24-FZ sayılı Federal Kanun ile, sınır geçişlerinden önce yol boyu aşırı kuyrukların oluşmasının ve sürücülerin uzun süre olumsuz koşullarda beklemelerinin önlenmesi amacıyla, uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçların Hükümetçe belirlenecek sınır kapılarından geçişleri için belirli bir gün ve saat için randevu alınması zorunluluğu getirildiği ve anılan Kanunun genel olarak 1 Eylül 2023 tarihinde, bazı maddelerinin ise 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca; Rusya Federal Gümrük Servisi Türkiye Temsilciliğinden alınan yazıya atıfla, 1Eylül 2023 tarihinden itibaren geçiş yapmak için tarih ve saat rezervasyonu yapılması gereken araç sınır kapıları noktaları listesine "Bugristoye" (Rusya-Kazakistan sınırı), "Zabaykalsk"(Rusya-Çin sınırı), "Chernyshevskoye" (Rusya-Litvanya sınırı)kapılarının ekleneceği ve ilerleyen dönemde diğer kapıların da randevu sistemine dahil edilebileceğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

Bilginize sunarız.

Saygılarımızla,


Diğer Haberler