Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Baltık Offshore Rüzgar Forumu hk. - ( 24 Mayıs 2023)

Sayın Üyemiz,

Berlin Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen, Müşavirliğince katılım sağlandığı "Baltık Offshore Rüzgar Forumu" hakkında bilgi notu sunulmaktadır. Yazıda devamla, ülkemizin yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği atılım ve firmalarımızın edindiği tecrübeler ışığında, Baltık Denizi bölgesinde kurulumu gerçekleştirilen offshore rüzgâr enerjisi yatırımlarının yakın gelecekte artacağı göz önünde bulundurulduğunda, bölgenin ürün ve nitelikli iş gücü ihtiyaçlarının karşılanması bakımından potansiyel arz ettiği değerlendirilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

EK: Baltık Offshore Rüzgar Forumu Bilgi Notu (2 sayfa)


Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler