Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı hk. - ( 16 Mayıs 2023)

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Ticaret Bakanlığı tarafından görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlenmektedir. Ayrıca, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile Bakanlığımızın Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli yürürlüğe girmiştir. 2023 yılı itibariyle, söz konusu organizasyonların devamı niteliğinde, hem Bakanlığımızca uygun görülecek İllerde fiziki hem de Bakanlığımız ev sahipliğinde Türkiye geneli çevrimiçi olarak “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adlı eğitim organizasyonları gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye’deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak, Bakanlığımızca aşağıda belirtilen  program akışı çerçevesinde 24 Mayıs 2023 tarihinde 13.00-17.15 saatleri arasında çevrimiçi bir eğitim gerçekleştirilecektir. Programa katılım ücretsiz olup, katılmak isteyenlerin 18 Mayıs 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar aşağıda yer alan linkten kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kontenjan 1000 kişi ile sınırlı olup, kontenjan dolduğunda sistem otomatik olarak kapanmaktadır. Kayıt yaptıran katılımcıların mail adreslerine 22 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi katılım linki gönderilecektir. Kayıt esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması önem arz etmektedir. E-posta adreslerinde hata olması durumunda bağlantı linki iletilememektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Kayıt Linki: http://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/ 


YENİ NESİL İHRACATDESTEKLERİ VE DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI 24 MAYIS 2023 (ONLINE)

13.00 Açılış VideoGösterimi

13.10-14.50İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Destekleri-Mal İhracatı

13.10-13.40 Kobi veKümelenme Destekleri

13.40-14.00 Tanıtımve Fuar Destekleri

14.00-14.20Markalaşma ve Tasarım Destekleri

14.20-14.50E-İhracat Destekleri

14.50-15.30İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Destekleri-Hizmet İhracatı

15.30-16.00 Avrupa Birliğine İhracatta Zorunlu Yeni Uygulama: Avrupa Yeşil Mutabakatı  ve Karbon Vergisi

16.00-17.15İthalatta Ticaret Politikası Önlemleri

- İthalatta Korunma Önlemleri

- İthalatta Sübvansiyon ve Damping Önlemleri

- Önlemlerin Etkisiz KılınmasıDiğer Haberler