Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

D-8 TTA / ENDONEZYA'NIN İMZA VE MÜHÜR ÖRNEKLERİ İLE GÜMRÜK TARİFELERİ - ( 10 Mart 2023)

TOBB tarafından iletilen ve ekte bir örneği sunulan Ticaret Bakanlığı'n a ait yazıda, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Sekretaryası'ndan alınan bildirime atfen, Endonezya tarafından D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın uygulanması kapsamında kullanılan menşe ispat belgesi örneği, ilgili belgede bulunabilecek imza/ mühür örnekleri ve Endonezya'nın taviz listesindeki ürünler iletilmiştir.

EK: 
Indonesia's Specimen COO Form D-8 PTA 

Dosyayı indirmek için tıklayınız.

Indonesia's Specimen Signatures and Seals 2022 

Dosyayı indirmek için tıklayınız.

Indonesia Offer List - D8 PTA - TRS D-8 2022 

Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler