Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

YKTS-KEP ve UETS - ( 06 Mart 2023)

TOBB tarafından iletilen ve ekte bir örneği sunulan Ticaret Bakanlığı'na ait yazıda, mer'i mevzuata göre muhtelif konu başlıklarındaki tebligat prosedürlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sistemi (KETSİS) ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin (UETS) kullanımına dair gümrük idarelerinin talimatlandırılması ve UETS'ye ilişkin olarak Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi'nde (YKTS) yapılan değişikler hakkında bilgi verilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler