Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Memnuniyet Anketi

Bu anket, odamızın sürekli iyileştirme süreci içerisinde kendi öz eleştirimizi yaparak, sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için düzenlenmiştir. Bu bakımdan herhangi bir kişisel veya şirketsel kaygı duymaksızın anketi içtenlikle cevaplamanız; bu çalışma sonuçlarının doğru yorumlanabilmesi ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz açısından son derece önemlidir.

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Çok Sık
Seyrek
Hiç
1. Sicil İle İşlemler
2. Dış Ticaret İşlemleri
3. Tır Karneleri ile İlgili İşlemler
4. Muhasebe İşlemleri
5. Fiyat Araştırması İşlemleri
6. Kapasite Raporu Hizmetleri
7. Ekspertiz Raporu
8. Fatura Tasdiki, Fire Zayiat Oranı Tespit İşlemleri
9. Fatura Tasdiki, Fire Zayiat Oranı Tespit İşlemleri K Yetki Belgesi
10. Yerli Malı Belgesi İşlemleri
11. Vize Alımı ile Kredi Kullanımına İlişikin Belge İşlemleri
12. Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi İşlemleri
13. KOBİ Danışmanlığı Hizmetleri
14. Ekonomik, Sosyal Araştırmalar
15. Yayın ve Dökümantasyon
16. AB ile İlgili Bilgi Hizmetleri
17. Proje Danışmanlığı Hizmetleri
18. Fuar, İş Heyeti Organizasyonu
19. Sergi Organizasyonu
20. Eğitim - Seminer ve Toplantı Hizmetleri
Hiç Memnun Değilim
Memnun Değilim
Kararsızım
Memnunum
Çok Memnunum
Aldığınız bilginin doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin memnuniyet düzeyiniz?
Aldığınız bilgi/hizmetin size sunum hızına ilişkin memnuniyet düzeyiniz?
Aldığınız bilginin/hizmetin yeterliliğine ilişkin memnuniyet düzeyiniz?
ÇTSO’dan aldığınız TÜM hizmetlere ilişkin GENEL memnuniyet düzeyiniz
Hiç Memnun Değilim
Memnun Değilim
Kararsızım
Memnunum
Çok Memnunum
ÇTSO’nun; Üyelerinin sorunlarına karşı gösterdiği hassasiyetten (ürettiği çözümlerden)
ÇTSO’nun; Kentin sorunları ile ilgili kamuoyu oluşturma konusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerden
ÇTSO’nun; Haberleşme araçlarını (web, e-mail, sms) kullanmadaki etkinliğinden
ÇTSO tarafından düzenlenen; Yurtiçi, yurtdışı fuar, ülke tanıtım toplantıları, iş heyeti organizasyonları gibi tanıtım faaliyetlerinden
ÇTSO tarafından düzenlenen; Eğitim, seminer, konferans vb. etkinliklerinden
ÇTSO tarafından düzenlenen; Üyelerini bilgilendirmeye yönelik gerçekleştirdiği araştırma ve yayınlarından
ÇTSO tarafından düzenlenen; MTSO haber gazetesinden
Çok Yetersiz
Yetersiz
Kararsızım
Yeterli
Çok Yeterli
Alınan kararlar ve uygulamalarda adillik ve tarafsızlık
Sunduğu hizmetin kalitesini artırmaya yönelik yaptığı çalışmalar
İlgili personeline, taleplerinizi iletmede ulaşılabilme düzeyi
Üyelerini (yani sizleri) ilgili platformlarda temsil düzeyi
Kanaat önderliği yapabilme kabiliyeti
Çok Yetersiz
Yetersiz
Kararsızım
Yeterli
Çok Yeterli
Uzmanlık bilgi ve becerisi
Çalışma Sürati
Adil ve tarafsız yapısı
Problem çözebilme kabiliyeti
Güler yüzlü ve kibar yaklaşımı
Çok Yetersiz
Yetersiz
Kararsızım
Yeterli
Çok Yeterli
Temizliği ve düzenliliği
Güvenlik amaçlı önlemleri
Aydınlatma ve havalandırma düzeni
Ulaşım kolaylığı
Araç park alanı
Teknolojik altyapı düzeyi
Hizmet birimlerinin yerleşim düzeni
Binanın biçimsel görünümü