Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Doğrudan Satış Duyurusu - ( 29 Kasım 2022)

ÇORUM ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAKMÜDÜRLÜĞÜNDEN
1-) İlimiz dahilinde bulunan Hazineye ait taşınmazların hak sahiplerine doğrudansatışına ilişkin ;
a) 2/B alanlarında bulunan Hazine taşınmazlarının 6292 Sayılı Kanun kapsamındasatışına ilişkin ;
b) Hazineye ait tarım arazilerinin 6292 sayılı Kanun kapsamında Belediye ve mücaviralan sınırları dışında kalan 31.12.2008 tarihi itibariyle tarımsal amaçla kullanılan vekullanımı halen devam eden , kiralayan ve kira sözleşmesi devam edenlere ya da paydaşlaradoğrudan satışına ilişkin ;
c) 4706 Sayılı Kanun kapsamında Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alanve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarımarazileri 30.03.2011 tarihi itibariyle tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halendevam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süre ile tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarıhalen devam eden kullanıcıları ya da paydaşlarına doğrudan satışına ilişkin ;
- Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi ,
- Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde ödemeyenlerin ödemesüresi
-Taksitli satışlarda belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesindeödemeyenlerin ödeme süresi ,31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
2-) 6292 Sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamında süresi içinde 2/B iade başvurusubulunmayanlar ile geçici 8. Maddesi kapsamında olanların başvuru süresi 31.12.2022tarihine kadar uzatılmıştır.
3-) İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alanların satın alma başvuru süresi31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. İlimiz Merkez İlçe ve köylerinde bulunan taşınmazları için Çorum Çevre, Şehircilik veİklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne ; İlimize bağlı İlçe ve köylerindebulunan Hazine taşınmazları için ise, İlçe Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine 31.12.2022tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. 


Diğer Haberler