Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

FRANSA'YA İHRACATTA KARŞILAŞILAN DOLANDIRICILIK TEŞEBBÜSLERI - ( 16 Temmuz 2021)

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısıile, Liyon Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atfen, son zamanlardaihracatçılarımızla Fransa'dan irtibata geçen bazı kişilerin, Fransa'da yerleşikünlü perakende zincirleri veya köklü ve tanınmış firmalar adına kendilerindenürün alacaklarını, ancak ödemeyi sadece kendi belirledikleri şekildeyapacaklarını ifade ettikleri bildirilmektedir.

Ayrıca, Fransa'nın en büyük perakendezincirlerinin veya tanınmış firmalarının adını kullanarak ve kendilerini sözkonusu firmaların satış müdürü olarak gösteren kişilerin firmalarımızlairtibata geçerken, Fransa'da kayıtlı telefon numaraları üzerinden aramayaptıkları, ancak Liyon Ticaret Ataşeliği tarafından yapılan araştırmalarneticesinde söz konusu numaraların başka ülkeler üzerinden alındığının tespitedilmiş olduğu belirtilmektedir. Bahsi geçen zincir marketlerden birinin satışmüdürü ile yapılan telefon görüşmesinde birçok yerden bu tarz bilgilerin kendilerineiletildiği ve konuyu polise yansıttıkları ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, şimdiye kadar ayakkabı,sıvı yağ ve kırtasiye sektörlerimizde faaliyet gösteren firmalarımızdan alımyapmak isteyen söz konusu kişilere karşı firmalarımızın dikkatli olmasının, buçerçevede firmalarımızın, Fransız firmalarının veya ünlü perakendezincirlerinin ismini kullanarak kendilerine ulaşan ve ürün almak isteyenkişilerin, belirtilen Fransız firmasının genel merkezini arayarak, çalışanlarıolup olmadığını ve siparişin ismi kullanılan kişi tarafından verilipverilmediğini kontrol etmelerinin büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.Firmalarımızla iletişime geçen kişilerce kullanılan eposta adresinin Fransızfirmasının ismini taşıyan bir uzantısının olmasına, Fransız firmasının resmievraklarının kendilerine iletilmesine (bilanço vb.), yapılan tekliflerde veyasözleşmelerde Fransız firmasının mührünün kullanılmasına dikkat edilmesininbundan sonra firmalarımızın kayıplar yaşamaması açısından önemli olduğubildirilmektedir.Diğer Haberler