Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KIRALAMA İHALE İLANI (SARMAŞA KÖYÜ 19010121296) - ( 24 Mayıs 2021)

İlimiz Merkez SarmaşaKöyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 103 ada, 29 parsel numaralı 63.086,48 m2yüzölçümlü taşınmaz malın ağaçlandırma amacıyla kiralanmasıdüşünülmektedir.
Söz konusu taşınmazın358 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğin 8. Maddesi uyarınca Bakanlığımız veValiliğimizde eş zamanlı internet sayfaları dahil uygun görülen diğerşekillerde otuz gün süreyle ilan edileceği, ilan edilen bu taşınmazlardan köyve belde sınırları içerisinde bulunanlar aynı süre içerisinde ayrıca ilgili köyve beldede de ilan edileceği hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre yukarıdatapu ve yazımız eki listede ilan bilgileri verilen taşınmazı ağaçlandırmaküzere kiralamak isteyenlerin İl Müdürlüğümüze başvurması ve başvuru beledilininsüresi içerisinde ödenmesi amacıyla İlan vasıtalarıyla ilan edilmesini veilanın yapıldığına dair düzenlenecek tutanağın

18.06.2021tarihinden önce İl Müdürlüğümüze (Milli Emlak Müdürlüğü) gönderilmesini;Bilgilerinize arz/ rica ederim.


Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler