Hizmetlerimiz / TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

 
 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

/ TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümleri uyarınca ticari işletmeler, şahıs ve sermaye şirketleri ile Kooperatifler tür ( nevi ) değiştirebilmektedir. Aşağıda tür ( nevi ) değişiklikleri ile ilgili mevzuat hükümleri ile tür değişikliğinde istenen belge ve evraklar,  ayrıca örnek tescil dosyaları bulunmaktadır. Kolaylıklar dileriz. 

 

                                          ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞ İLE İLİGLİ TÜR DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGE VE EVRAK LİSTESİ

1. AŞAMA                                                                    ( MERSİS  )

Mersis’in ( Merkezi Sicil Sitemi )  uygulamaya konulması ile birlikte tür(nevi) değişiklikleri elektronik ortamda yapılmaktadır. Şirket yetkilisi adına E-imza alınarak http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/  adresi üzerinden üyelik oluşturun ve müdürlüğümüze tür (nevi) değişikliği tescil talebinizi yapınız.  Başvurunuz tamamlandığında ekranda çıkan başvuru numaranızı alınız ve müdürlüğümüzden gelecek onayı bekleyiniz. Tescil talebiniz müdürlüğümüzce değerlendirilip tür (nevi) değişikliğine onay verildikten sonra başvuru numaranızla birlikte herhangi bir notere giderek şirket tür (nevi) değişikliği anasözleşmesinden 3 nüsha onaylatınız. Noter onayından sonra imzalı anasözleşmeden 4 adet fotokopi çekip anasözleşmeyi toplam 7 nüshaya tamamlayınız. (Başvurunuzu takip ediniz.  Başvurunuzda Başvuru TSM Ön Onayında Bekliyor yazıyorsa kesinlikle notere gitmeyiniz.  Başvurunuzda Başvuru TSM’de Onay Bekliyor yazıyorsa notere gidiniz. Başvurunuzda Başvuru Red Edildi   yazıyorsa Detay yazan butona tıklayınız ve ordan red nedenini okuyunuz ve bizi arayınz veya gerekli düzeltmeleri yaparak yeniden başvurunuzu onaya gönderiniz ve beklemeye geçiniz.) ***Noterler tür değişikliği anasözleşmenizi sistem üzerinden görebileceğinden anasözleşme çıktısı almadan notere gidiniz.****    daha sonra ilgili vergi dairesi veya mal müdürlüğüne noter onaylı anasözleşme ile müracaat ederek tür (nevi değişikliğinden dolayı yeni  vergi numarası alınız ve tür (nevi değişikliği ile birlikte nakdi sermaye artışı da var ise artan kısmın ¼ ünü bankaya yatırınız ve bankadan dekont ve mektup alınız.

2.  AŞAMA                                                   ( TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ )    

Mersis aşamasını bitirdikten sonra aşağıdaki belge ve evrakları hazırlayarak müdürlüğümüze  elden getiriniz.

1)     1 ADET ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE YAZILACAK (Dilekçe Örneği: Tür değişikliği yolu ile kurmuş olduğumuz  …………………………………………………………..ünvanlı şirketin tür( nevi) değişikli ile ilgili noter tasdikli kuruluş anasözleşmeleri ve diğer belgeler dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

2)      1 ADET ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA HİTABEN DİLEKÇE                        YAZILACAK Dilekçe Örneği:  Tür değişikliği yolu ile kurmuş olduğumuz ……………………………………………………..ünvanlı tür(nevi) değişikli ile ilgili noter tasdikli kuruluş anasözleşmeleri  ve  diğer belgeler dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.Gerekli  kayıt işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

3)     3 adet noter tasdikli  asıl + 4 adet de fotokopi olmak üzere toplam 7 nüsha şirket tür değişikliği yolu ile kurululuş anasözleşmesi getirilecek.

4)     Kayıt ve Tescil için 3 adet noterden düzenlenmiş Tescil Talepnamesi Aslı getirilecek ( Çorum Ticaret Sicil Müdürlüğüne  hitaben yazılacak. Noterler biliyor.)

5)     Tüm ortakların 4’er adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Getirilmesi zorunludur. nedeni ise nüfus cüzdanlarının resimli olması ve ayrıca seri numarası ile KPS’den doğrulama yapılabilmesidir.)

6)     *******YENİ******** 4 Nüsha Şirket Kuruluş Bildirim Formu  getirilecek.

7)     Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 24. maddesine göre düzenlenmiş 2 nüsha taahhütname hazırlanacak

 taahhütname adresi: http://www.ctso.org.tr/icerik.php?type=0&sid=2&kid=168&icid=49

 

8)     2 nüsha noter tasdikli tür (nevi) değişikliği ile ilgili ortaklar kurulu kararı (tüm ortaklar imzalayacak) 

9)     Tür (nevi) değişikliği ile ilgili genel kurul toplantı tutanağı 2 adet noter tasdikli

10)  Gündem kararı (notere gerek yok)

11)  Gündem metni

12)  Hazirun listesi ( tüm ortaklar imzalayacak )

13)  Tür (nevi)değişikliği ile ilgili tür değiştirme planı

14)  Tür (nevi) değişikliği raporu(kobiler tüm ortaklan onayı ile rapor düzenlemekten vazgeçebilir )

15)  Bilanço ve gelir tablosu

16)  Öz  varlık tespit raporu (SMMM veya YMM  )

17)  Şirket üzerinde tapu - araç - marka kaydı var ise bunlar ile ilgili beyanlar. 

 

Mersis İle ilgili açıklamalarımız: Sistem geçiş aşamasında olduğundan elektronik ortam ile eski usul elden evrakla yapılan tesciller birlikte yürütülmektedir. Bu nedenle mersis üzerinden tescil yapılmakla birlikte sistem tam anlamıyla eksiksiz olarak tamamlanıncaya kadar dosya ve klasör sistemi de devam edecektir. Onun için yukarıda yazdığı şekilde sizden istenen belge ve evrakların müdürlüğümüze eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir.

          Kolay Gelsin                                                                         Hayırlı olsun

___________________________________________________________

                                                         ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

                                ÇORUM TICARET VE SANAYI ODASI Ticaret Sicili Müdürlüğü

                              Gazi Caddesi No:18 19200 ÇORUM Tel: 0 364 224 44 50

              DAHILI Osman AKCA ( sicil müdürü ) 125 – Burcu CERİT  (sicil müdür yrd.)  129      

                                 Mustafa SÜZEN   ( sicil memuru - uzman ) 127

                                        Salih HOŞ ( sicil memuru ) 126

                                            Faks:0 364 213 32 05 mail:corumtsm@hotmail.com

 


TÜR ( NEVİ ) DEĞİŞİKLİĞİ_Türk Ticaret Kanunu Hükümleri
TÜR ( NEVİ ) DEĞİŞİKLİĞİ_Türk Ticaret Kanunu Hükümleri
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ_ticaret sicili yönetmeliği hükümleri
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ_ticaret sicili yönetmeliği hükümleri
tür değişikliği örnek evraklar
tür değişikliği örnek evraklar
tür değişikliği örnek evraklar_devam_1
tür değişikliği örnek evraklar_devam_1
tür değişikliği örnek evraklar_devam_2
tür değişikliği örnek evraklar_devam_2
tür değişikliği örnek evraklar_devam_3
tür değişikliği örnek evraklar_devam_3
tür değişikliği örnek evraklar_devam_4
tür değişikliği örnek evraklar_devam_4
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR______LİMİTED___A.Ş.
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR______LİMİTED___A.Ş.
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ_______LİMİTED____________A.Ş._____
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ_______LİMİTED____________A.Ş._____
HAKİKİ ŞAHISTAN ŞİRKETE DÖNÜŞÜM ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ
HAKİKİ ŞAHISTAN ŞİRKETE DÖNÜŞÜM ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ
HAKİKİ ŞAHIS TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNDE İSTENEN İSTENEN EVRAKLAR
HAKİKİ ŞAHIS TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNDE İSTENEN İSTENEN EVRAKLAR