/ Çorum ve İrlanda Teknoloji ve İnovasyon Ortaklığı Projesi

Çorum ve İrlanda Teknoloji ve İnovasyon Ortaklığı Projesi

 

 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

Çorum İrlanda Teknoloji ve İnovasyon Projesi

Çorum İrlanda Teknoloji ve İnovasyon Projesi
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında sunulan proje  Nisan-Haziran döneminde uygulanmıştır.
 
Projenin Genel Amaçları
 
TR-83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkınma açısından mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim
stratejilerinin ortaya konulmasına yönelik tedbirleri ve arastırma/planlama faaliyetleri ile bölgenin
yatırım ortamının iyilestirilmesine ve TR-83 bölgesinin yenilik ve girisimcilik kapasitesinin
gelistirilmesine katkı saglamak olarak benimsenmiştir.
 
Özel Amaçlar ise;
1-Çorum Ticaret ve Sanayi Odası önderliginde Çorum daki kamu ve sivil toplum kurulusları
temsilcilerinin, Çorum Teknokentinin AR-GE Inovasyon kapasitesini arttırmak, farkındalık yaratmak
için , 2-7 Mayıs 2015 tarihleri arasında teknoloji ve yenilikçilik kuluçka merkezi olan Irlanda da
teknokent ve AR-Ge Merkezini , Dublin Ticaret ve Sanayi Odası ve Büyükelçiligini ve Ankara ODTÜ
Teknokentini ziyaret etmek;
2-Teknokentte yer alan firmaların talep ve arz aktörlerini yakından incelemek,
3-Çorum'da faaliyete geçen Teknoparkın altyapısının güçlendirmek,
4-Bölgesel yenilik ve girisimcilik kapasitesini gelistirmek,
5-Kümelenme çalısmalarının desteklemek,
6-Teknoloji altyapısı yüksek olan merkezlerin ziyaret edilerek teknokent algısının gelistirilmesine
katkıda bulunmayı hedeflemiştir.
 
3-8 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen iş gezisine 18 Kamu kurum v kuluş temsilcileriyle STK temsilcileri katılım sağlamıştır. 
 
Çorum Irlanda Teknoloji Ve Inovasyon Ortaklıgı projesi ile Çorum ve Irlanda arasında is köprüsü
kurarak , AR-GE teknoloji inovasyon alt yapısının desteklenmesine katkı saglamıştır.