/ Tr83 Bölgesi Yenilenebilir Enerji Raporu Projesi

Tr83 Bölgesi Yenilenebilir Enerji Raporu Projesi

 

 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

Tr83 Bölgesi Yenilenebilir Enerji Raporu

Tr83 Bölgesi Yenilenebilir Enerji Raporu

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası TR-83 Bölgesi Yenilenebilir Enerji  Raporu Projesi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Odamız tarafından sunulan projenin uygulama dönemi 2011 Kasım- 2012 Şubat aralığıdır. 

Projenin Genel Amacı; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkınma açısından mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelişim stratejilerinin ortaya konulmasına yönelik tedbirleri ve araştırma/planlama faaliyetleri ve  bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerinin  desteklenmesi olmuştur.

Özel Amacı ise; TR83 Bölgesinin Yenilebilir Enerji Konusundaki potansiyelinin araştırılarak, Dünya, Avrupa ve Ülke çapındaki verilerle karşılaştırılması, potansiyel kullanım alanları ve maliyet analizlerinin yapılarak bölgenin  kalkınması ve rekabet gücü açısından önem arz eden fırsatların tespit etmek olmuştur.

Bu kapsamda  2012 yılında oluşturulan rapor bir çok kurum ve kuruluşa kaynak niteliğinde olmuştur