/ K Belgeleri

K Belgeleri

 

 
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

K Belgeleri

K1 – K1*  TÜRÜ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER  

( K1   YETKİ BELGESİ: 17.594.00 TL + HER BİR ARAÇ: 82,00 TL )

( K1* YETKİ BELGESİ:  1.760.00 TL + HER BİR ARAÇ: 82,00 TL ŞEHİR İÇİ TAŞIMA VE YÜKLÜ AĞIRLIĞI 3500 KG’I GEÇMEYEN ARAÇLAR İÇİN )                         

 1. Başvuru dilekçesi (TSO’dan alınacak)
 2. Başvuru formu (TSO’dan alınacak)
 3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise  firma ortakları ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgesi ile  TC kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopileri
 4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. Tüzel firmalar için; kuruluştan itibaren ticaret sicil gazetelerinin aslı veya onaylı sureti ve oda sicil kayıt sureti (asıl)

Gerçek kişi esnaf sicil tasdiknamesi belgesi ( esnaf sicil aslının aynı onaylı)

 1. Taşımacıya ait araçların ruhsat fotokopileri
 2. Tüzel kişi taşımacının merkez adresine ait kira kontratı veya tapu örneği, gerçek kişi adres beyanı (gerçek kişiler farklı bir adreste ise kira kontratı veya tapu örneği)
 3. Nakliyecilik faaliyetinde bulunduğunu  belgeleyen vergi dairelerinden alınmış yazı,
 4. Gerçek kişilerin  kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az  30 ton azami yük ağırlıklı, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 110 ton azami yük ağırlıklı  eşya taşımaya mahsus özmal, ticari ve 20 yaştan büyük olmayan taşıt filosu.
 5. 10.000,00 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ( şoförler odası yazısı )(TSO KAYITLI FİRMALAR HARİÇ)
 6. Karton Kapaklı Dosya

K2 – K2*  TÜRÜ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER  

( K2   YETKİ BELGESİ: 8.796,00 TL + HER BİR ARAÇ: 82,00 TL )

( K2* YETKİ BELGESİ: 879.00 TL + HER BİR ARAÇ: 82,00 TL YÜKLÜ AĞIRLIĞI 3500 KG’I GEÇMEYEN ARAÇLAR İÇİN )

 1. Başvuru dilekçesi  (TSO’dan alınacak)
 2. Başvuru formu (TSO’dan alınacak)
 3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin TC kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopileri
 4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. Tüzel firmalar (A.Ş.-LTD.ŞTİ.) İçin; kuruluştan itibaren ticaret sicil gazetelerinin aslı veya onaylı sureti ve oda sicil kayıt sureti (asıl)
 6. Taşımacıya ait araçların ruhsat fotokopileri
 7. Tüzel kişi taşımacının merkez adresine ait kira kontratı veya tapu örneği.
 8. Tüzel firmalar iştigal konusu ile ilgili vergi dairelerinden alınmış yazı,
 9. Karton kapaklı dosya

K3 TÜRÜ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

(YETKİ BELGESİ:8.796,00 TL + HER BİR ARAÇ: 82,00 TL )

 1. Başvuru dilekçesi ( (TSO’dan alınacak)
 2. Başvuru formu (TSO’dan alınacak)
 3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile  TC kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopileri
 4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. Tüzel firmalar için; kuruluştan itibaren ticaret sicil gazetelerinin aslı veya onaylı sureti ve oda sicil kayıt sureti (asıl) Gerçek kişi esnaf sicil tasdiknamesi belgesi ( esnaf sicil aslının aynı onaylı
 6. Taşımacıya ait araçların ruhsat fotokopileri ( kapalı kasa olacak)

7. Tüzel kişi taşımacının merkez adresine ait kira kontratı veya tapu örneği, gerçek kişi adres beyanı (gerçek kişiler farklı bir adreste ise kira kontratı veya tapu örneği)

 1. Nakliyecilik faaliyetinde bulunduğunu belgeleyen vergi dairelerinden alınmış yazı,
 2. Gerçek kişi  ve taşıma  kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az  45 ton azami yük ağırlıklı  eşya taşımaya mahsus özmal 20 yaştan büyük olmayan  ticari taşıt filosu

      10.   5.000,00 Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesi (şoförler odası yazısı)

      11.   Karton kapaklı dosya

NOT: 1)Yurt içi eşya ve kargo taşımalarında,  K1, K2, K3  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

          2) K2 yetki belgesi türleri için ihtiyari olmak üzere, taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur


BAŞVURU FORMU
BAŞVURU FORMU
K1 DİLEKÇE
K1 DİLEKÇE
K1 YILDIZ DİLEKÇE
K1 YILDIZ DİLEKÇE
K1 OTO KURTARMA DİLEKÇE
K1 OTO KURTARMA DİLEKÇE
K2 DİLEKÇE
K2 DİLEKÇE
K2 YILDIZ DİLEKÇE
K2 YILDIZ DİLEKÇE
K3 DİLEKÇE
K3 DİLEKÇE
DÜŞÜM-EKLEME DİLEKÇE
DÜŞÜM-EKLEME DİLEKÇE