/ Üyelik Avantajları

Üyelik Avantajları

 

 
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

Üyelik Avantajları

 • Banka kaynaklarından Odamız üyelerinin daha fazla yararlandırılması amacıyla indirimli faiz olanakları
 • Üye kartı sahipleri, Otel, Restoran ve Sağlık Kuruluşları nın indirimlerinden yararlanırlar.
 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,
 • Oda yayınlarımızdan faydalanma,
 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan haberdar olma
 • İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
 • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge v.b. suret onayları,
 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
 • Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma,
 • Odanın Yurt Dışı Fuar organizasyonlarından yararlanma,
 • Ticari Vize işlemleri için belge verme
 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,
 • Rayiç fiyatları hakkında bilgi alma,
 • Onayı istenen faturaların raice uygun olup olmadığının doğrulanması,
 • İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
 • K Belgesi hizmetlerinden üyelerimizin faydalandırılması,
 • TAPDK ruhsat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sigorta acenteliği uygunluk belgesinin verilmesi,
 • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,
 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, imza onay belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
 • Ustalık, kalfalık, çıraklık v.b. sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
 • Odamıza ait duvar levhası,
 • Online borç sorgulama 
 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,
 • Ürünlerin fire ve zayiat oranlarının tespit edilmesi,
 • Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,
 • Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler, seminerler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
 • İlimizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması,
 • Konferans salonumuzun tahsis edilmesi,
 • Çeşitli konularda inceleme yapmak isteyen resmi ve özel kuruluşlara doküman sağlanması