/ Mevzuat

Mevzuat

 

 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

Mevzuat

Kanun ve Yönetmelikler

 

TOBB Kanunu

ISO 9001

Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Kamu İhale Kanunu

Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Oda Muamelat Yönetmeliği

Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin

Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi

Hakkında Yönetmelik

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve

Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik