/ Durum Değişiklikleri

Durum Değişiklikleri

 

 
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

Durum Değişiklikleri

5174 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereği Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.

Değişiklikler:

 • Sermaye Artırımı
 • Unvan Değişikliği
 • İştigal Konusuna İlave
 • Adres Değişikliği
 • Hisse Devri
 • Yetki Süre Uzatımı
 • Genel Kurul İlanları
 • Terkinler
 • Acentelik İlanı ve Feshi
 • Tasfiye İlanlar