/ Yeni Kayıt

Yeni Kayıt

 

 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

Yeni Kayıt

5174 sayılı kanunun 9. Maddesi gereği Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Memurluğuna tescil işlemini yaptırmış olan tacirler ve bunların şubeleri Odaya kayıt yaptırmak zorundadır.

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.