/ TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

 

 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

Anonim Şirketler İçin Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılması

Anonim Şirketler İçin Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılması

Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.07.2016 tarih ve 17543810 sayılı yazısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmünce anonim şirketlerin olağan genel kurullarını her yıl faaliyet dönemi sonundan itibaren  üç ay içinde yapmaları gerektiği vurgulanmıştır. 

Bu nedenle anonim şirket sahibi olup da yıllık olğan genel kurullarını üyelerimizin 2016 yılı içerisinde yapmaları gereken yıllık olağan genel kurullarını bir an önce yapıp ticaret siciline tescil ettirmeleri gerekmektedir.

 Bilgilerinize rica olunur.