/ TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

 

 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

YABANCI SERMAYE HAKKINDA

YABANCI SERMAYE HAKKINDA

 

YABANCI SERMAYEYE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe,

 

  1. Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.
  2. Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.
  3. Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izniyle belgeleyen Türk vatandaşları kanunun uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.

 

YABANCI UYRUKLU HAKİKİ ŞAHIS KAYITLARINDA İSTENEN BELGELER:

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti,

-Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi,

- Vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası,

YABANCI ÜLKEDE İKAMET EDEN TÜRK VATANDAŞI HAKİKİ ŞAHIS KAYITLARINDA İSTENEN BELGELER:

 

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti,

-Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi,

- Vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası,

 

Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izniyle belgeleyen Türk vatandaşları kanunun uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.

-İlgili kurumdan yabancı  ülkede ikamet ettiğine dair onaylı belge ,

-Varsa Çalşma izni de olabilir.

*İLGİLİ KURUM KONSOLOSLUKTUR.

YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİ BİR ŞİRKETE KURUCU OLARAK VEYA HİSSE DEVRİ YOLU İLE SONRADAN ORTAK OLUYOR İSE İSTENEN BELGELER:

 

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti,

-Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi,

- Vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası,

YABANCI ÜLKEDE İKAMET EDEN TÜRK VATANDAŞI GERÇEK KİŞİ BİR ŞİRKETE KURUCU OLARAK VEYA HİSSE DEVRİ YOLU İLE SONRADAN ORTAK OLUYOR İSE İSTENEN BELGELER:

-İlgili kurumdan yabancı  ülkede ikamet ettiğine dair onaylı belge ,

-Varsa Çalşma izni de olabilir.

*İLGİLİ KURUM KONSOLOSLUKTUR.

MERKEZİ YABANCI ÜLKEDE BULUNAN BİR TÜZEL KİŞİ BİR ŞİRKETE KURUCU OLARAK VEYA HİSSE DEVRİ YOLU İLE SONRADAN ORTAK OLUYOR İSE İSTENEN BELGELER:

Yabancı ortağın tüzel kişi olması halinde; Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre  tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca  veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve  sicil özeti noter onaylı tercümesi, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname. 

 


DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK