/ TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

 

 
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümleri uyarınca ticari işletmeler, şahıs ve sermaye şirketleri ile Kooperatifler tür ( nevi ) değiştirebilmektedir. Aşağıda tür ( nevi ) değişiklikleri ile ilgili mevzuat hükümleri ile tür değişikliğinde istenen belge ve evraklar,  ayrıca örnek tescil dosyaları bulunmaktadır. Kolaylıklar dileriz. 

 

  ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞ İLE İLİGLİ TÜR DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGE VE EVRAK LİSTESİ

 1. AŞAMA                                                                    ( MERSİS  )

 

Mersis’in ( Merkezi Sicil Sitemi )  uygulamaya konulması ile birlikte tür (nevi) değişiklikleri elektronik ortamda yapılmaktadır. Şirket yetkilisi adına  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/  adresi üzerinden üyelik oluşturun ve müdürlüğümüze tür (nevi) değişikliği tescil talebinizi yapınız. Tür değişikliğine onay verildikten sonra başvuru numaranızla birlikte ticaret sicili müdürlüğü ile irtibata geçerek tür değişikliği için randevu talep ediniz.

 1. AŞAMA                                                   ( TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ )    

Mersis aşamasını bitirip randevunuzu da aldıktan  sonra aşağıdaki belge ve evrakları hazırlayarak müdürlüğümüze  elden getiriniz.

 

 1. 1 ADET ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE YAZILACAK (Dilekçe Örneği: Tür değişikliği yolu ile Kurmuş olduğumuz  …………………………………………………………..ünvanlı şirket ile ilgili istenen  belgeler dilekçemiz ekinde sunulmaktadır. Tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)
 2.  1 ADET ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA HİTABEN DİLEKÇE                        YAZILACAK Dilekçe Örneği:  Tür değişikliği yolu ile Kurmuş olduğumuz ……………………………………………………..ünvanlı şirket ile ilgili istenen  belgeler dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.   Kayıt işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)
 3. Tüm ortakların 4’er adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Getirilmesi zorunludur. nedeni ise nüfus cüzdanlarının resimli olması ve ayrıca seri numarası ile KPS’den doğrulama yapılabilmesidir.)
 4. *******YENİ******** 4 Nüsha Şirket Kuruluş Bildirim Formu  getirilecek.
 5. Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 24. maddesine göre düzenlenmiş 2 nüsha taahhütname hazırlanacak

 taahhütname adresi: http://www.ctso.org.tr/icerik.php?type=0&sid=2&kid=168&icid=49

 1. Şirketinizin türüne göre kuruluş aşamasında tasdiki zorunlu olan ticari defterleri getiriniz. ( Defter konusunda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden yardım talep ediniz. ) 

 

 1. 2 nüsha noter tasdikli tür (nevi) değişikliği ile ilgili ortaklar kurulu kararı (tüm ortaklar imzalayacak) 
 2. Tür (nevi) değişikliği ile ilgili genel kurul toplantı tutanağı 2 adet noter tasdikli
 3. Gündem kararı (notere gerek yok)
 4. Gündem metni
 5. Hazirun listesi ( tüm ortaklar imzalayacak )
 6. Tür (nevi)değişikliği ile ilgili tür değiştirme planı
 7. Tür (nevi) değişikliği raporu(kobiler tüm ortaklan onayı ile rapor düzenlemekten vazgeçebilir )
 8. Bilanço ve gelir tablosu
 9. Öz  varlık tespit raporu (SMMM veya YMM  )
 10. Şirket üzerinde tapu –araç- marka kaydı var ise bunlar ile ilgili beyanlar. 

 

 

                                                        AÇIKLAMALAR

 

Anasözleşme onayı, imza beyannamesi, defter tasdiki, süre ve noter aşaması:

 • 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 15.02.2018 tarih ve 7099 sayılı kanun hükümleri uyarınca anaonim ve limited şirketlerin kuruluş anasözleşmeleri ve  yetkililerce verilecek imza beyannameleri ile ilgili düzenleme ve onaylama işlemleri ticaret sicili müdürlüklerince yapılmaktadır. Bu nedenle şirket ortak ve yetkililerinin ticaret sicili müdürlüklerine giderek ticaret sicili müdürü, müdür yardımcısı veya onay işlemlerinde yetkilendirilen  ticaret sicili memurları huzurunda  anasözleşme imzalamaları ve  imza beyanı vermeleri zorunludur.

 

 • Ayrıca kuruluşta tasdik edilmesi zorunlu ticari defterler ile ilgili düzenleme ve onaylama işlemleri ticaret sicili müdürlüklerince yapıldığından ticari defterlerin  sayfaları numaralandırılmış şekilde ticaret sicili müdürlüğüne getirilmesi gerekmektedir.

 

 • Şirketinizin kuruluşunun tamamlanmasından sonra notere giderek şirket imza sirkülerinin çıkarılması gerekmektedir.

 

 • Şirket kuruluş işlemleri, ortak sayısı ve yetkili sayısı,  kurulacak olan şirketin türü ve tasdik edilecek defterlerin sayfa sayısına göre 2 - 4 saat arası bir sürede tamamlanmaktadır. Bu nedenle

programlarınızı bu süreleri dikkate alarak yapmanız uygun olacaktır.

 

Banka blokesi:

 • Anonim şirket kuruluşlarında kuruluş sermayesinin dörtte birinin peşin olarak ödenmesi zorunlu olduğundan kuruluş anasözleşmesnin sicil müdürlüğünde onayından sonra herhangi bir bankaya giderek sermayenin ¼ tutarının bloke ettirilerek bankadan alınacak bloke mektubunun sicil müdürlüğüne ibraz edilmesi  gerekmektedir.  Bloke mektubunun ibrazında sonra şirketinizin kuruluşu tamamlanacaktır.

 

Ünvan ile ilgili açıklamalarımız:

 

 • Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirket ünvanları Türkiye genelinde korunduğundan kurmuş olduğunuz şirketin ünvanı  daha önce herhangi bir Ticaret Sicili tarafından tescili yapılan ve halen kaydı devam eden bir sermaye şirketi ile aynı unvan veya benzer bir unvan olursa müdürlüğümüzce şirketin tescili yapılmayacaktır. Mersis sizin ünvanınızı kabul etmiş olsa bile benzerlik vs. durum değerlendirmesi müdürlüğümüzce yapılacak ve ünvanınıza ona göre onay verilecek ya da verilmeyecektir. Bu nedenle müdürlüğümüzden onay almadan şirket ünvanını kesinleştirmeyiniz.

 

Ünvan Sorgu adresleri:  http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php

http://e-garanti.gtb.gov.tr/application/HTMLClient/#c576e4c8a

 

Mersis İle ilgili açıklamalarımız:

 

 • Sistem geçiş aşamasında olduğundan elektronik ortam ile eski usul elden evrakla yapılan tesciller birlikte yürütülmektedir. Bu nedenle mersis üzerinden tescil yapılmakla birlikte sistem tam anlamıyla eksiksiz olarak tamamlanıncaya kadar dosya ve klasör sistemi de devam edecektir. Onun için yukarıda yazdığı şekilde sizden istenen belge ve evrakların müdürlüğümüze eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir.

__________________________________________________________________                                        

ÇORUM TICARET VE SANAYI ODASI

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Karakeçili Mahallesi Fuar Caddesi No:2 19030 MERKEZ / ÇORUM Tel: 0 364 224 44 50

                                                                  mail:corumtsm@hotmail.com


                                      

                                           


TÜR ( NEVİ ) DEĞİŞİKLİĞİ_Türk Ticaret Kanunu Hükümleri
TÜR ( NEVİ ) DEĞİŞİKLİĞİ_Türk Ticaret Kanunu Hükümleri
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ_ticaret sicili yönetmeliği hükümleri
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ_ticaret sicili yönetmeliği hükümleri
tür değişikliği örnek evraklar
tür değişikliği örnek evraklar
tür değişikliği örnek evraklar_devam_1
tür değişikliği örnek evraklar_devam_1
tür değişikliği örnek evraklar_devam_2
tür değişikliği örnek evraklar_devam_2
tür değişikliği örnek evraklar_devam_3
tür değişikliği örnek evraklar_devam_3
tür değişikliği örnek evraklar_devam_4
tür değişikliği örnek evraklar_devam_4
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ_______LİMİTED____________A.Ş._____
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ_______LİMİTED____________A.Ş._____
LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR LİSTESİ
LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR LİSTESİ