/ Çorum Kent Rehberi

Çorum Kent Rehberi

 

 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

Çorum Müzesi

H. 1326 (M.1908) yılında inşaatına başlanan, H.1332 (M.1914)  yılında tamamlanan bina Sıhhat Mektebi olarak yapılmıştır. Yapıda bulunan kitabede:“1332 Kanunu Evvel -1335 Sefer 21  Emraz-ı Umumiye Hastahanesi Çorum Sancağının hakimiyetinden ahalisinin ve Evkaf-ı Hümayun nezareti celilesinin izmar ve muavenetiyle inşa olunmuştur” yazılıdır.
Yapı daha sonra Ziraat Mektebi, Sanat Okulu, Ticaret Lisesi, Makine Meslek Yüksek Okulu ve Atatürk Lisesi  olarak kullanılmış, 1986 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir. 1988 yılında geçirdiği bir yangın sonucu hasar görmüş, bunun üzerine restore edilerek bölge müzesi düzeyinde hizmet vermesi için 1989 yılı yatırım programına alınarak restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.
Arkeoloji Bölümündeki teşhir çalışmaları tamamlanan müze 11.03.2003 tarihinde ziyarete açılmıştır.  19. yüzyıl tipik mimari özelliği taşıyan bina doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı olup, bodrum dahil üç katlıdır. İnşa malzemesi olarak sarı renkte kum taşı kullanılmıştır. Dış cephe köşelerinde, kat yüksekliklerini belirten kısımlar, pencere araları kum taşından diğer kısımlar harçlı kırma taş örgülüdür. Yapının ön cephesinde 2, arkada 5 adet çıkma vardır.
Giriş kuzeydeki taş çerçeveli ahşap kapıdan sağlanmaktadır. 2900 m2 kapalı alana sahip binada teşhir salonu olarak 2 ana 2 tali kattan oluşmaktadır. Çağdaş müzecilik anlayışıyla düzenlenen salonlarında teşhir düzeni de günümüze uygun şekilde düzenlenmiştir.