Hizmetlerimiz / HİZMET BEDELLERİ

 
 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

/ HİZMET BEDELLERİ
AİDAT VE HİZMET ÜCRETLERİNİ GÖSTERİR TARİFELER

2014 YILINDA ODA ÜYELERİNDEN ALINACAK AİDAT VE ÜCRETLERİ GÖSTERİR TARİFELER

5174 sayılı kanunun 24. maddesi gereğince, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tanzim edilen dereceler karşılığı alınacak ücret tarifesidir.

 

DERECELER

 

KAYIT ÜCRETİ

 

YILLIK AİDAT

MUNZAM AİDAT

BİRİNCİ

450

450

 

İKİNCİ

390

390

 

ÜÇÜNCÜ

340

340

Munzam Aidat

DÖRDÜNCÜ

320

320

Yıllık Aidat Tavanının

BEŞİNCİ

280

280

20 katını geçemez

ALTINCI

220

220

(2013 As.Üc.*20 10215,00)

YEDİNCİ

180

180

 

 

 

2014 YILINDA VERİLEN HİZMETLER İLE ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER KARŞILIĞINDA ALINACAK ÜCRETLERİ GÖSTERİR TARİFELER

 

5174 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tanzim edilen hizmetler karşılığı alınacak ücret tarifesidir. 

 

 

HİZMETLER

ÜCRETLER

DÜŞÜNCELER

1-FATURA SURETLERİNİN ONAYI

Fatura mik.%o5 uygulanır en az

44.00 en çok 450.00

heyet raporu bulunan hariç

2-RAYİÇ FİYATLARIN ONAYI

44.00

 

3-TİCARİ VE SINAİ EŞYA

NUMUNELERİNİN VASIFLARININ ONAYI

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

Mal bed.%05 uygulanır en az     

44.00 en çok 450.00

100.00

 

4-BİLİRKİŞİ VE EKSPER RAPORLARI İLE KAPASİTE RAPORLARI

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

450.00

 

100.00

Nispi işler%05

Tavanı

Geçemez

5-KEFALETNAME TAAH. YAZILI İMZA SAHİP. ODA.SİC.DUR.GÖS. ONAY VE ŞERHLER

44.00

İflas konkordato

6-SINAİ VE TİCARİ MAHİYETTE BELGELER

44.00

Örf Adet ve Teamül

Tek Yetkili Olduğuna Dair

7-TİCARİ KEFALET ONAYLARI

 

44.00

 

8-TAHSİS VE SARFİYAT BELGELERİ

 

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

370.00

 

100.00

 

9-KALİTE,YETERLİK VE NUMUNE BELG.

 

44.00

 

10-YERLİ MALI BELGELERİ

 

57.00

 

11-KAYITLI ÜYE.TATBİK İMZALARININ ONAYI

 

19.00

Kap.Rap.Sureti

12-KAYIT,SİCİL SURET.VE ÜYE KİMLİKLERİ

7.00

Ortaklık teyit belgesi

ticari İkametgah belg.

13-TİCARİ İTİBAR ŞAH. MAHİYETİ. OLMAMAK ÜZERE ÜYE.GİZLİ OLMAYAN SİC.HAK.YAZILI-SÖZLÜ SORU.CEVAPLAR

7.00

 

Üye Listesi ve  

Fotokopi Bedeli

sy.başı. 0,50 Krş.

14-2918 SY.KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 22. MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN İŞ MAKİNELERİ TESCİL BELGESİ

100,00

110.00

100,00

iş mak.tescil bel.işlem bed.

iş mak.tescil üc.bel.bedeli

eksper ücreti

15-TIR KARNELERİ, ATA, A.TR VE EUR.1 DOLAŞIM BEL., MENŞE ŞAH.VE EAN -UCC ÇİZGİ KOD İŞLEMLERİ, MAL VE HİZM.ULUSLARARASI TİC.BEYANNAME, VESİKA VE BENZERİ BELG.

Menşe Şah.Onay 3,5 - Şatış 6

Eur-1 Onay 3,5 – Satış 7

Atr Onay 2,5 – Satış 7

Basitleş.Atr Onay 5 - Satış 5

 

16-MÜCBİR SEBEP BELGELERİ

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

450.00

100.00

 

17-T.TİC.SİC.GAZETESİ SURETLERİ

7,00

 

18-TİCARET SİCİLİ HİZMETLERİ (TASFİYE VE KAPANIŞ HARİÇ)-TESCİLE KONU OLANLAR DAHİL

150.00

 

19-TİCARİ VE SINAİ MAHİYET. DİĞ. HER TÜRLÜ BELGE VE BİLGİ. İLE HİZMET.

30.00

Sanayici Belgesi

Yerli İstekli Belgesi

Kobi Teşvik Belgesi

İmalatçı Belgesi

İhale Durum Belgesi

Meslekten Men Edilmediği

Ticari Ehliyet Belgesi

Tarife Tastik Ücreti

20-K TÜRÜ BELGESİ ODA PAYI 

     TAŞIT EKLEME

      TOBB BİRLİK PAYI

35.00 

15.00 

15.00

 

21-SİGORTA ACEN.UYGUNLUK BEL.HİZM.ÜC.

SİGORTA ACEN.UYGUNLUK BEL.FİZİKİ ŞARTLAR

75.00 

90.00