/ Hakkımızda

Hakkımızda

 

 
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

MİSYON - VİZYON DEĞERLER

MİSYON…

%100 memnuniyet düzeyinde hizmet vermek için;

-Üyenin beklentilerini almak,

-Araştırma, geliştirme faaliyetlerini yürütmek ,

-Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmalara destek olmak.

-Konumu ve rolü gereği, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerini bölgenin ortak çıkarları doğrultusunda bir araya getirerek sinerji yaratmak,

-Tüm bu faaliyetleri, yasal şartlar ve toplam kalite prensipleri içerisinde, çalışanlarının gelişimini destekleyen, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde çağdaş yönetim anlayışı ile gerçekleştirmek.

VİZYON…

Bölgesinin ekonomik ve sosyal açıdan yeterli düzeye gelmesinde ve kalkınmanın sürdürülebilir kılınmasında anahtar rolü oynayan özel sektörün;

-Kurumsallaşması,

-Kurumsal Yönetim İlkeleriyle yönetilmesi ve

-Verimlilik temelli üretim yaparak rekabet avantajı yakalayabilmesi için gerekli olan yapısal dönüşüm sürecinde;

-Üyelerine beklentileri doğrultusunda etkin hizmetler veren,

-Modern hizmet yönetim anlayışı ile yönetilen, ülkesinin çıkarları ve gelişmesi için birlik beraberlik içinde bulunan, muhasır medeniyetlerin ötesine geçebilmek için daha çok çalışma bilinci anlayışla,

-Bölgesel politika belirleme süreçlerine doğrudan katkı sağlayan, bölgesinde lider bir kuruluş olmak

DEĞERLER

 • Bu vizyona ulaşılırken aşağıdaki ilkeler temel alınacaktır:

  *  Girişimciliği teşvik etmek,

  *  Karar alma sürecinde katılımcı, şeffaf ve eşitlik anlayışını esas almak

  *  Kurumsallaşma ve etkin çalışma ilkesinden ödün vermemek.

  * Toplumsal sorumluluk sahibi olmak.

  *  Tüm sektörlerde çevreye saygılı sürdürülebilir büyümeyi desteklemek.

  *  Üretkenlik, kaynak yönetimi ve verimlilik

  *  Bireye ve insan haklarına saygılı ve insan odaklı olmak

  *  Bölgedeki insan kaynakları gelişimine katkıda bulunmak.

  *  Üyelerimizin ve paydaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarına öncelik vermek

  Temel değerleri çerçevesinde,

  *  Ülke çıkarları ve sosyal sorumluluğumuz göz ardı edilmeden, hizmette bölgesel ekonominin tüm sektörlerine bütüncül bir yaklaşım,

  *  Üyeler arasında diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek, katkı ve sahiplenmenin sağlanması, 

  *  Oda hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yapılması,

  *  Hizmetlerimizin sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkinlik, verimlilik ve memnuniyetin sağlanması, 

  ve

  *  Bölgemizde girişimciliğin özendirilmesi ve ekonominin bu muhtemel aktörlerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi, esas alınmaktadır.