/ KALKINMA AJANSI PROJELERİ

KALKINMA AJANSI PROJELERİ

 

 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla, 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş bir kamu kurumdur. 

Bu kategoride Kalkınma Ajansının çıkmış olduğu çağrılar kapsamında Odamızın sunmuş ve yürüttüğü projeler yer almaktadır.