/ Çorum Gezi Yerleri

Çorum Gezi Yerleri

 

 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

GEZİ YERLERİ

 

İncesu Kanyonu

Ortaköy İlçesi İncesu Köyündedir. Özellikle tek giriş ve çıkışı bulunan İncesu Kanyonu , 12.5 km uzunluğundadır.Genişlik 40-60 metre arasında değişmektedir.Kanyonun her iki yamacı sarp kayalık olup , yer yer ormanlık alanlara rastlamak mümkündür. Kanyon rafting ve trekking sporları için uygun özellikler taşımaktadır. Bir doğa harikası olan kanyon , görülmeye değer bir yerdir.

Çatak Tabiat Parkı ve Çatak Kayak Tesisi (Çatak)

Çorum'a 22 km. uzaklıkta olan Çatak Tabiat Parkı Orman İşletmesinin koruması altındadır.Alt yapısı tamamlanmış olan bu mesire yeri il merkezine yakınlığından ötürü halk tarafından rağbet görmektedir.Aynı zamanda yakınında bulunan Çatak Kayak Tesisi de il merkezine 27 km. uzaklıkta olup l991 yılında hizmete açılmıştır.

 
Laçin Mesire Yeri (Laçin)
Çorum, Laçin mesire yeri oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Bütün vadiyi görebilme olanağına sahip olan bu alan çam ormanlarıyla kaplıdır.

Çorum'da, il merkezine 25 km. uzaklıkta Kırkdilim Mesiresi; Çorum-Samsun karayolu üzerinde Sıklık Mesiresi; il merkezinde Devlet hastanesi yanında Bahabey çamlığı; Merkeze bağlı Kuşsaray Köyünde Sağmaca Suylu; Seydim Göletleri,Çomar Barajı,Boğabağı, Kılıçören, ve Yeşil Yayla Köyünde de doğül güzellikleri yönünden mesireler bulunmaktadır.

Boğabağı, Kılıçören ve Yeşil Yayla Köyleri doğal güzelliği bakımından halkın gittiği yerlerdir.Alaca ilçemizde çok sayıda gölet mevcuttur. Halk genellikle Örükaya barajında Aynalı Sazan Balığı avlamakta ve pikniğini yapmaktadır. İbrahim Köyü civarında bulunan Atatürk Göleti Köy Hizmetleri Müdürlüğü'nce çevre düzeni yapılarak ağaçlandırılmıştır.
Bayat Haremoluğu ve Divanoluğu mesire yerleri Karatepe mevkiinde olup, halkın günübirlik piknik alanı olarak kullandığı mesire yeridir.

Mağaralar

İl merkezinde Eski Ekin Mağarası; Elmalı Köyünde Gerdek Kaya Mağarası; Şanlı Osman Köyünde Yeni Kışla Mağarası, Molla Hasan Mağarası, Kadı Deresi Mağarası, Alköy Mağarası, Sazak Mağarası, Bügdüz-Kılıçören Mağarası bulunmaktadır. Ayrıca Alaca ilçesinde Koçhisar Mağarası, Pazarlı Mağarası, Örülükaya Mağarası; İskilip İlçesinde Tut Köyü Mağarası, Sorgun Köye Mağarası, Yav Köyü Mağarası ile İskilip Kalesi güneyinde mağaralar bulunmaktadır. Kargı ilçesinde Ambarlı Köyü Mağarası; Ortaköy ilçesinde Damlataş Mağarası bulunmaktadır. Laçin İlçesinde Kapılı Kaya, Büyük Laçin Mağarası, Mescitli Mağarası; Mecitözü İlçesinde Köse Eyyüp Mağarası, Şıhlar Mağarası, Çal Mağarası, Çağna Köyü Mağarası, Kuyulu Köyü Mağarası, Çayköy Mağarası, İbek Köyü Mağarası, Örencik Mağarası vardır.

 

Çorum Arkeoloji Müzesi

 

1968 yılından itibaren 33 yıl hizmet veren müze binası, Çorum'da son yıllarda hareketlilik kazanan arkeolojik kazılar ve elde edilen eserlerin yoğunluğu nedeniyle ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiştir. Bunun üzerine Çorum Endüstri Meslek Lisesi yanında bulunan, H.1332 yılına tarihlenen ve yapıldığı günden bu yana Hastane, Ziraat Mektebi, Makine Meslek Yüksek Okulu olarak hizmet veren bina, 1986 yılında Yeni Çorum Müze binası olarak fonksiyona edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığından devralınmıştır. 1988 yılında yangın geçiren bina, 1989 yılında Müze hizmet binası olarak kullanılmak üzere restore edilmeye başlanmıştır. Restorasyon çalışmaları tamamlanan yeni Çorum müzesi 11.03.2003 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Kültür Bakanlığı, Gayri Menkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescillenmiş olan yeni müze binasında, Arkeolojik ve Etnoğrafik teşhir salonları mevcut olup, bu salonlar birbirinden bağımsız olarak düzenlenmiştir.

İkinci katta çeşitli erkek ve kadın giysileri ile yöreye özgü bir dokuma olan "Elpek" kumaşı ve ipliği, dokuma aletleri, mendil, bohça, örtü gibi dokuma türleri, silahlar, takılar, mühürler tütünle ilgili eşyalar, tespih, saat, mutfak eşyaları, ölçü ve tartı aletleri ve yazma eserlerden oluşan yöresel etnografik eserler sergilenmektedir. Üçüncü kat, dönemine uygun döşenmiş müze-ev olarak düzenlenmiştir. Müze bahçesinde ise, çeşitli dönemlere ait lahitler, sütun başlıkları, sütun kaideleri, sütunlar, yazıtlı bir taş, mimarî parçalar ve bir anıt mezardan oluşan taş eserler sergilenmektedir.

 
 

 

 

Dört kat şeklinde düzenlenen Arkeolojik eser salonunun ilk katında, Alacahöyük, Kuşsaray ve Büyük Güllücek kazılarında bulunmuş olan Kalkolitik Çağ eserleri ile başlayan kronolojik bir teşhir yapılmıştır. Yine bu salonda Eski Tunç Çağına ait Alacahöyük kazı buluntuları ile müzeye satın alma yoluyla kazandırılan aynı döneme ait eserler sergilenmektedir. Bu katta Eski Tunç Çağı Alacahöyük prens ve prenses mezarlarından "L" Mezarı aslına uygun olarak teşhir edilmektedir. Bu bölümü takiben Çorum ili sınırları içindeki arkeolojik kazılarda (Boğazköy-Hattuşa, Alacahöyük, Yörüklü Hüseyindede) açığa çıkartılan Hitit dönemi eserleri ile Boğazköy-Hattuşa'da açığa çıkartılan yapıların mimari kesiti ve magazinler, fotoğraflar ve tanıtım levhaları eşliğinde sergilenmektedir. Aynı katta Yörüklü kazısında bulunan ve Eski Hitit dönemine tarihlenen iki adet kabartmalı vazo teşhir edilmektedir. Birisi, Çankırı-İnandık kabartmalı vazosu gibi dört frizli olup, diğeri daha küçük ve boynu üzerinde tek kabartma friz bulunmaktadır. Müze koleksiyonunda özel bir yere sahip, üzeri çivi yazılı Hitit kralı II. Tuthaliya'ya ait (M.Ö.1430) ünik bronz kılıç yine aynı katta sergilenmektedir.

Hitit yazılı belgeleri (Çivi Yazılı tabletler) ile başlayan 2. katta, Boğazköy-Hattuşa kazılarında arşiv halinde bulunan kil mühür baskılı bullaları, kronolojik olarak Ortaköy-Şapinuva kazı buluntusu Çivi Yazılı tabletler ve mühür baskılı bullalar izlemektedir. Yine Ortaköy-Şapinuva kazısı küçük buluntuları yanında Hitit ve çağdaşı dönemlerine ait mühürler de bu katta teşhir edilmektedir.

Ortaköy-Şapinuva seramik eserlerinin teşhiri ile başlayan 3. katta, Pazarlı kazısında açığa çıkartılmış olan Frig Dönemi buluntularını aynı döneme ait Boğazköy-Hattuşa ve Alacahöyük buluntuları izlemektedir. Bu kattaki kronolojik sergileme Hellenistik, Galat ve Roma dönemi seramik eserleri ile son bulmaktadır. Ayrıca, Hellenistik dönemden itibaren başlayan ve Roma dönemi ve bu döneme ait şehir sikkeleri ile Bizans ve İslami dönem sikkelerinden oluşan Çorum Müzesi Sikke koleksiyonu da bu katta sergilenmektedir.

Roma dönemi cam eserleri, altın ve gümüş süs eşyaları, heykelcikler, kandiller ile Bizans dönemi eserlerinin sergilendiği 4. kat ile müze teşhiri son bulmaktadır.

Alacahöyük Müzesi

Alacahöyük Müzesi, Alaca İlçesi, Alacahöyük Köyü'ndedir, Çorum'a 45 km. uzaklıktadır. Alacahöyük'te ilk yerel müze 1940 yılında teşhire açılmış, 1982 yılında ise yeni binasına taşınmıştır. İki katlı olan müzenin üst katında Hamit Zübeyr Koşay ve Remzi Oğuz Arık salonları bulunmaktadır. Kazı başkanlarının isimlerinin verildiği bu salonlarda Alacahöyük ve Pazarlı kazısında elde edilen eserler sergilenmektedir.
Giriş salonunda ilk kazı malzemeleri, Kalkolitik Döneme ait el yapımı seramikler ile Eski Tunç Çağına ait 13 kral mezarının buluntu anını gösteren fotoğraflar ve pişmiş toprak eserler sergilenmektedir.
İkinci salonda yer alan büyük duvar vitrinlerinde Hitit Dönemine ait pişmiş toprak gaga ağızlı testiler, tabaklar, çanaklar, mangal ve maltızlar ile matara biçimli kaplar, orta vitrinlerde ise Eski Tunç ve Hitit dönemlerine ait bronz iğneler, kemik süs eşyaları, kalıplar, hayvan figürinleri, iki adet çivi yazılı tablet teşhir edilmektedir. Ayrıca aynı salonda Frig Dönemine ait tek vitrinde Pazarlı eserleri arasında pişmiş toprak kabartmalı duvar levhaları, üzeri boyalı kaplar ve keklik biçimli riton yer almaktadır.
Mahmut Akok Salonu olarak adlandırılan ve etnografik eserlerin sergilendiği alt katta ise, yöreye ait halı ve kilimler, ahşap tarım aletleri, dokuma tezgâhı ile Osmanlı Dönemine ait delici, kesici ve ateşli silahlar teşhir edilmektedir.

 

 
Boğazköy Müzesi

Boğazköy Müzesi Çorum'un 82 km. güneybatısındaki Boğazkale İlçe merkezinde yer almaktadır. 12 Eylül 1966 yılında açılan Müze, (Hattuşa) kazılarında açığı çıkan ve çevreden müzeye gelen eserlerin depo ve sergilemesinin yapıldığı mahalli bir müze konumundadır.

Hitit dönemine ait eserlerin ağırlıklı olduğu müzede; Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler de sergilenmektedir.,