/ KAPASİTE VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

KAPASİTE VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

 

 
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

Görev Tanımı

1.1-Kapasite Raporu

 1. Sınai üretimi yapan kamu ve özel sektör kuruluşlarının talebi üzerine, üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olan kapasite raporunu belirlenen kriterler doğrultusunda tanzim etmek ve onay için TOBB’ne göndermek, .
 2. Süresi dolan kapasite raporları ile tadilat gereken kapasite raporlarının revize işlemlerini talep doğrultusunda yapmak ve suretlerini onaylamak.

1.2-Muhtelif Ekspertiz Raporları

 1. İhracat teşvik belgeleri kapsamında ithal edilen malların ihraç edildiğine dair eksper raporları,
 2. İhracatında kısıtlama veya tahsis olan ürünlerin firma işyerinde imal edilip edilemeyeceğine dair eksper raporları,
 3. Gümrük Kanunun geçici kabul hükümleri çerçevesince ithal edilen maddelerin ihraç edilen üründe birim kullanım miktarının belirlenmesi, tamir amacı ile gelen makinenin tamirinin yapıldığına dair eksper raporları,
 4. Geçici kabul edilmiş ithal maddenin süresi içinde ihracat edilememesi sonucu süre uzatımına mesnet teşkil edecek eksper raporları,
 5. Evsafına uygun çıkmayan ithal mallarla ilgili iade amacıyla düzenlenen eksper raporları,
 6. Gümrük idarelerinin talepleri doğrultusunda düzenlenen eksper raporları,Kamu ihalelerine katılmak isteyen oda üyesi firmaların yeterli olduğuna dair eksper raporları,
 7. İmalatlarda fire oranlarını ve birim kullanım oranlarını tespit etmeye yönelik eksper raporları,
 8. Oda üyelerinin sahip oldukları sabit kıymetlerin rayiç değerlerine ilişkin eksper raporları,
 9. Tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek maddelere firma bazında kotaların belirlenmesine yardımcı olmak amacı ile , oda üyelerinin Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne verilmek üzere talep ettikleri “tarife konusu ürünün fiili kullanım miktarını” belirleyen ekspertiz raporları,
 10. Yatırım Teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri için gerekli olan ekspertiz raporları, Hazırlamaktır.

1.3-Diğer Hizmetler

 1. İhracat belgelerinin tasdik işlemlerini yapmak,
 2. Fire oranı tespiti çalışmalarını yapmak,
 3. Gümrük Müdürlüklerinin talebi doğrultusunda kullanılmış makine ithalatı ile ilgili yaş tespiti incelemeleri yapmak ve rapor düzenlemektir.
 4. Satın alınan bilgisayar, yazıcı gibi elektronik cihazların şartnamelerde belirtilen kriterlere uygunluğunu kontrol etmektir.
 5. Yerli Malı ve Türk Malı Belgeleri Düzenlemek,
 6. İmalatçı Belgesi ve İmalat Yeterlilik Belgesi Düzenlemek,